pružanje željezničkih usluga

CERTIFICIRANJE I PROCJENA ŽELJEZNIČKIH STRUKTURNIH PODSUSTAVA

O nama

Tvrtka Infracert d.o.o. registrirana je za pružanje željezničkih usluga, a prvenstveno za certificiranje željezničkih strukturnih podsustava postupkom ocjenjivanja njihove sukladnosti sa Tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI) i nacionalnim pravilima.

MISIJA I VIZIJA

Naša vizija je – INFRACERT d.o.o. kao vodeće tijelo za certifikaciju strukturnih podsustava u Hrvatskoj i regiji, pri čemu željeznički sustav funkcionira kao dobro uređen mehanizam u kojem je prihvaćena i omogućena potpuna primjena tehničkih specifikacija interoperabilnosti s ciljem maksimalne učinkovitosti, sigurnosti i isplativosti.

Naš cilj je postati pouzdan i profesionalan partner predstavnicima konzorcija ponuditelja za projekte rekonstrukcije postojećih i izgradnje/elektrifikacije novih željezničkih pruga na području RH i regije za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava prema tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI) – NoBo i nacionalnim pravilima – DeBo  i to za sve strukturne željezničke podsustave.

Naš dosadašnji uspjeh, rezultat je jasne poslovne vizije, stalnog stručnog usavršavanja, stručnog tehničkog kadra i primjene višegodišnjeg iskustva i praktičnog znanja firme Infracert TSI Sp. z o.o. Korisnicima nudimo isključivo stručnu tehničku podršku za njihovu primjenu, savjetovanje i obučavanje.

IMENOVANO TIJELO – DEBO

INFRACERT  d .o. o. ovlašćuje se za imenovano tijelo (eng. Designated Body – DeBo) za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti sljedećih strukturnih podsustava željezničkog sustava s nacionalnim pravilima:

  • Elektroenergetski podsustav
  • Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi
  • Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na vozilu
  • Podsustav vozila

Prijavljeno tijelo - NoBo

Infracert d.o.o. kao ovlašteni predstavnik firme Infracert TSI Sp. z o.o. koja ima status prijavljenog tijela (eng. Notified Body – NoBo), nudi uslugu ocjene sukladnosti te izdavanja certifikata o sukladnosti podsustava s tehničkim specifikacijama interoperabilnosti, s krajnjom svrhom izrade EZ izjave, za sljedeće strukturne podsustave:

  • Građevinski podsustav 
  • Elektroenergetski podsustav
  • Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav
  • Podsustav vozila

NAŠI PARTNERI

Naši poslovni partneri s kojima smo sklopili ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji su:

blue r logo

NAŠI KORISNICI

altpro cropan

Altpro

AGILUS TEL d.o.o.

blue r logo

BLUE Railway d.o.o.

CER Cargo

Enna Transport

KONTAKT

Poštovani, za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.