EZ potvrda o provjeri elektroenergetskog (EE) podsustava za projekt “„Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Zabok”

Izdana je EZ potvrda o provjeri elektroenergetskog podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti ( NoBo ) za projekt “Modernizacija i elektifikacija željezničke pruge Zaprešić-Zabok” kao suradnici INFRACERT TSI.