EZ potvrda o provjeri elektroenergetskog (EE) podsustava za projekt “„Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Zabok”

Izdana je EZ potvrda o provjeri elektroenergetskog podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti ( NoBo ) za projekt "Modernizacija i elektifikacija željezničke pruge Zaprešić-Zabok" kao suradnici INFRACERT TSI.

Nastavi čitatiEZ potvrda o provjeri elektroenergetskog (EE) podsustava za projekt “„Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Zabok”

Razmjena iskustava ocjenitelja i eksperata ( HRN EN ISO/IEC 17065:2013 ) i ocjenjivanje sukladnosti podsustava i sastavnih dijelova interoperabilnosti željezničkog sustava u EU prema Direktivi 2016/797

Održana je razmjena iskustava s predstavnicima Hrvatske akreditacijske agencije i stručnjacima Infracert d.o.o. u prostorijama HAA, a u vezi ocjenjivanja sukladnosti podsustava i sastavnih dijelova interoperabilnosti željezničkog sustava u EU…

Nastavi čitatiRazmjena iskustava ocjenitelja i eksperata ( HRN EN ISO/IEC 17065:2013 ) i ocjenjivanje sukladnosti podsustava i sastavnih dijelova interoperabilnosti željezničkog sustava u EU prema Direktivi 2016/797

OVLAŠTENJE OD MINISTARSTVA MORA,PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA DeBo GRAĐEVINSKI PODUSTAV

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-341-01/21-01/3, URBROJ: 530-06-1-1-23-6, Zagreb, 11. listopada 2023. godine, ovlašćuje se trgovačko društvo INFRACERT d.o.o., iz Zagreba, Zaharova 7, MB: 081140991, OIB:…

Nastavi čitatiOVLAŠTENJE OD MINISTARSTVA MORA,PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA DeBo GRAĐEVINSKI PODUSTAV

Tvrtka INFRACERT d.o.o. dobila je odobrenje od strane MMPI-a za ovlaštenje za prijavljeno tijelo ( NoBo ) za ocjenjivanje sukladnosti interoperabilnosti željezničkog sustava

Odobrenjem se ovlašćuje za prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podsustava i sastavnih dijelova interoperabilnosti željezničkog sustava za infrastrukturni podsustav, elektroenergetski podsustav te prometno-upravljački i signalno-sigurnosni sustav ( PUSS )

Nastavi čitatiTvrtka INFRACERT d.o.o. dobila je odobrenje od strane MMPI-a za ovlaštenje za prijavljeno tijelo ( NoBo ) za ocjenjivanje sukladnosti interoperabilnosti željezničkog sustava