REFERENCE

 

DeBo – strukturni podsustavi

• Ishođenje izjave o sukladnosti strukturnih podsustava prema nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo) za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci”

 • Ishođenje izjave o sukladnosti ENE/PUSS strukturnih podsustava prema nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo) za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci”

NoBo – strukturni podsustavi

• Ishođenje izjave o sukladnosti strukturnih podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (NoBo) za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci”

DEBO – PODSUSTAV VOZILA

 • Potvrda o sukladnosti br. 27-08/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 755
 • Potvrda o sukladnosti br. 17-09/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 761
 • Potvrda o sukladnosti br. 18-10/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 399
 • Potvrda o sukladnosti br. 18-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 561
 • Potvrda o sukladnosti br. 19-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 562
 • Potvrda o sukladnosti br. 20-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 563
 • Potvrda o sukladnosti br. 18-03/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dvosustavne električne lokomotive, tipa TRAXX F160 AC3 jedinstvene oznake 91 80 6187 305-8
 • Potvrda o sukladnosti br. 09-06/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dizel hidraulične lokomotive, tipa VOSSLOH G6 jedinstvene brojčane oznake 98 80 0650 104-9
 • Potvrda o sukladnosti br. 24-08/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima vagona za prijevoz teških tereta serije Uaai, tipa TSW 310-20A, jedinstvene brojčane oznake 83 81 9960 203-1
 • Potvrda o sukladnosti br. 15-10/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dvosustavne električne lokomotive, tipa TRAXX F160 AC3 jedinstvene oznake 91 80 6187 304-1
 • Potvrda o sukladnosti br. 15-12/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima radiodispečerskog uređaja jedinstvene oznake TRS6000
 • Potvrda o sukladnosti br. 21-12/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima radiodispečerskog uređaja jedinstvene oznake MESA 26
 • Potvrda o sukladnosti br. 23-12/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima radiodispečerskog uređaja jedinstvene oznake MESA 23
 • Potvrda o sukladnosti br. 29-01/2021 s nacionalnim tehničkim pravilima multimodalnog UHF prijemnika s odašiljačem, bazne radio postaje za komunikaciju s radio sustavima vlakova, jedinstvene oznake FESA 2010
 • Potvrda o sukladnosti br. 02-02/2021 s nacionalnim pravilima dvosustavne električne lokomotive, tipa TRAXX F140 AC2, jedinstvene oznake 91 80 6185 691-3
 • Potvrde o sukladnosti (br. 26-07/2021, 17-08/2021, 19-08/2021, 30-08/2021, 04-02/2022, 07-02/2022, 22-03/2022, 24-03/2022) s nacionalnim pravilima dvosustavnih električnih lokomotiva, tipa TRAXX F140 AC2, jedinstvenih oznaka 91 80 6185 673-1, 91 80 6185 681-4, 91 80 6185 684-8, 91 80 6185 676-4, 91 80 6185 716-8, 91 80 6185 717-6, 91 80 6185 690-5, 91 80 6185 680-6, 91 80 6185 677-2
 • Potvrda o sukladnosti br. 28-09/2021 s nacionalnim pravilima radiodispečerskog uređaja jedinstvene oznake VS67
 • Potvrda o sukladnosti br. 14-04/2022 s nacionalnim pravilima četverodijelnog dizel motornog vlaka, tipa L-4433-FLIRT3 DMU, jedinstvene brojčane oznake vagona: Motorni vagon A (MA)-95 79 5 610 015-1, energetski vagon (Power Pack) (E)-95 79 5 610 016-9, putnički vagon (C)-95 79 5 615 015-6, motorni vagon B (MB)-95 79 5 615 016-4
 • Potvrda o sukladnosti br. 01-08/2022 s nacionalnim pravilima četverodijelnog elektro motornog vlaka, tipa L-4431-FLIRT 3 EMU, jedinstvene brojčane oznake vagona: Motorni vagon A (MA)-94 79 6 510 039-1, putnički vagon D-94 79 6 515 039-6, putnički vagon C-94 79 6 515 040-4, motorni vagon B (MB)-94 79 6 510 040-9

DEBO – STRUKTURNI PODSUSTAVI

 • Potvrda o sukladnosti br. 17-09/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima željezničko-cestovnog prijelaza Dolac u km 17+178 i PP-a Hušnjakovo u km 17+084 željezničke pruge R106 Zabok-Krapina-Đurmanec-DG
 • Izjava o sukladnosti ENE i PUSS strukturnih podsustava prema nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo) za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT”), za investitore LUR i HŽI
 • Izjava o sukladnosti energetskog strukturnog podsustava prema nacionalnim pravilima za projekt „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište” (POR2CORE-ZCT), izdana od strane imenovanog tijela (DeBo)
 • Izjava o sukladnosti energetskog strukturnog podsustava prema nacionalnim pravilima za projekt „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)“ izdana od strane imenovanog tijela (DeBo)

NOBO – STRUKTURNI PODSUSTAVI

 • EZ certifikati o provjeri EEP, PUSS i INF podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (NoBo) za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT”)
 • EZ certifikat o provjeri infrastrukturnog podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti za projekt „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište” (POR2CORE-ZCT), izdan od strane prijavljenog tijela (NoBo
 • EZ certifikati o provjeri elektroenergetskog (EE) podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti ( NoBo ) za projekt “Dogradnja riječke lučke infrastrukture – kontejnerskog terminala Zagreb Gat ( POR2CORE-ZCT )”

DeBo – Infrastrukturni podsustavi

• Ishođenje izjave o sukladnosti strukturnih podsustava prema nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo) za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci”

• Ishođenje izjave o sukladnosti ENE strukturnog podsustava prema nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo), za projekt “Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)”

NoBo – Infrastrukturni podsustavi

• Ishođenje izjave o sukladnosti strukturnih podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (NoBo) za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci”

• Ishođenje izjave o sukladnosti INF i ENE strukturnih podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (NoBo), za projekt “Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)”

DeBo – Podsustav vozila

 • Potvrda o sukladnosti br. 27-08/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 755
 • Potvrda o sukladnosti br. 17-09/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 761
 • Potvrda o sukladnosti br. 18-10/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 399
 • Potvrda o sukladnosti br. 18-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 561
 • Potvrda o sukladnosti br. 19-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 562
 • Potvrda o sukladnosti br. 20-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 563
 • Potvrda o sukladnosti br. 18-03/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dvosustavne električne lokomotive, tipa TRAXX F160 AC3 jedinstvene oznake 91 80 6187 305-8
 • Potvrda o sukladnosti br. 09-06/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dizel hidraulične lokomotive, tipa VOSSLOH G6 jedinstvene brojčane oznake 98 80 0650 104-9
 • Potvrda o sukladnosti br. 24-08/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima vagona za prijevoz teških tereta serije Uaai, tipa TSW 310-20A, jedinstvene brojčane oznake 83 81 9960 203-1
 • Potvrda o sukladnosti br. 17-09/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima željezničko-cestovnog prijelaza Dolac u km 17+178 i PP-a Hušnjakovo u km 17+084 željezničke pruge R106 Zabok-Krapina-Đurmanec-DG
 • Potvrda o sukladnosti br. 15-10/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dvosustavne električne lokomotive, tipa TRAXX F160 AC3 jedinstvene oznake 91 80 6187 304-1
 • Potvrda o sukladnosti br. 15-12/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima radiodispečerskog uređaja jedinstvene oznake TRS6000

DeBo – Infrastrukturni podsustavi

 •  Izjava o sukladnosti ENE i PUSS strukturnih podsustava prema nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo) za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT”), za investitore LUR i HŽI

NoBo – Infrastrukturni podsustavi

 • EZ certifikati o provjeri EEP, PUSS i INF podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (NoBo) za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT”)
 1. Potvrda o sukladnosti br. 27-08/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 755
 2. Potvrda o sukladnosti br. 17-09/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 761
 3. Potvrda o sukladnosti br. 18-10/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 399
 4. Potvrda o sukladnosti br. 18-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 561
 5. Potvrda o sukladnosti br. 19-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 562
 6. Potvrda o sukladnosti br. 20-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 563
 7. Potvrda o sukladnosti br. 18-03/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dvosustavne električne lokomotive, tipa TRAXX F160 AC3 jedinstvene oznake 91 80 6187 305-8
 8. Potvrda o sukladnosti br. 09-06/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dizel hidraulične lokomotive, tipa VOSSLOH G6 jedinstvene brojčane oznake 98 80 0650 104-9
 9. Potvrda o sukladnosti br. 24-08/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima vagona za prijevoz teških tereta serije Uaai, tipa TSW 310-20A, jedinstvene brojčane oznake 83 81 9960 203-1 
 10. Izjava o sukladnosti ENE i PUSS strukturnih podsustava prema nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo) za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontenjerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT”), za investitore LUR i HŽI 
 11. Potvrda o sukladnosti br. 17-09/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima željezničko-cestovnog prijelaza Dolac u km 17+178 i PP-a Hušnjakovo u km 17+084 željezničke pruge R106 Zabok-Krapina-Đurmanec-DG
 12. Potvrda o sukladnosti br. 15-10/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dvosustavne električne lokomotive, tipa TRAXX F160 AC3 jedinstvene oznake 91 80 6187 304-1
 13. EZ certifikati o provjeri EEP, PUSS i INF podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (NoBo) za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontenjerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT”)
 1. Ishođenje izjave o sukladnosti strukturnih podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (NoBo) i nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo) za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci”
 2. Ishođenje izjave o sukladnosti INF i ENE strukturnih podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (NoBo) i izjave o sukladnosti ENE strukturnog podsustava prema nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo), za projekt “Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)”

DeBo – Podsustav vozila:

 1. Potvrda o sukladnosti br. 27-08/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 755 – SIEMENS MOBILITY d.o.o. Ljubljana
 2. Potvrda o sukladnosti br. 17-09/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 761 – SIEMENS MOBILITY d.o.o. Ljubljana
 3. Potvrda o sukladnosti br. 18-10/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 399 – SIEMENS MOBILITY d.o.o. Ljubljana
 4. Potvrda o sukladnosti br. 18-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 561 – SIEMENS MOBILITY d.o.o. Ljubljana
 5. Potvrda o sukladnosti br. 19-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 562 – SIEMENS MOBILITY d.o.o. Ljubljana
 6. Potvrda o sukladnosti br. 20-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 563 – SIEMENS MOBILITY d.o.o. Ljubljana
 7. Potvrda o sukladnosti br. 18-03/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dvosustavne električne lokomotive, tipa TRAXX F160 AC3 jedinstvene oznake 91 80 6187 305-8 – BLUE Railway d.o.o. Zagreb
 8. Potvrda o sukladnosti br. 09-06/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dizel hidraulične lokomotive, tipa VOSSLOH G6 jedinstvene brojčane oznake 98 80 0650 104-9 – ENNA Transport d.o.o. Zagreb
 9. Potvrda o sukladnosti br. 24-08/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima vagona za prijevoz teških tereta serije Uaai, tipa TSW 310-20A, jedinstvene brojčane oznake 83 81 9960 203-1 – Felbermayr/Logserv, Austrija
 10. Potvrda o sukladnosti br. 15-10/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dvosustavne električne lokomotive, tipa TRAXX F160 AC3 jedinstvene oznake 91 80 6187 304-1 – BLUE Railway d.o.o. Zagreb

DeBo/NoBo – Infrastrukturni podsustavi:

 1. Ishođenje izjave o sukladnosti strukturnih podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (NoBo) i nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo) za projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci”
 2. Ishođenje izjave o sukladnosti strukturnih podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (NoBo) i nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo) za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontenjerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT”)
 3. Ishođenje izjave o sukladnosti INF i ENE strukturnih podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (NoBo) i izjave o sukladnosti ENE strukturnog podsustava prema nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo), za projekt “Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)”