REFERENCE

DEBO – STRUKTURNI PODSUSTAVI

 • ISHOĐENJE IZJAVE O SUKLADNOSTI STRUKTURNIH PODSUSTAVA PREMA NACIONALNIM TEHNIČKIM PRAVILIMA (DEBO) ZA PROJEKT „REKONSTRUKCIJA       POSTOJEĆEG I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI DUGO SELO – KRIŽEVCI”

 • ISHOĐENJE IZJAVE O SUKLADNOSTI ENE/PUSS STRUKTURNIH PODSUSTAVA PREMA NACIONALNIM TEHNIČKIM PRAVILIMA (DEBO) ZA PROJEKT „REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI DUGO SELO – KRIŽEVCI”
 • ISHOĐENJE IZJAVE O SUKLADNOSTI ZA CCS STRUKTURNI PODSUSTAV ZA PROJEKT ” Rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica” 
 • ISHOĐENJE IZJAVE O SUKLADNOSTI ZA ENE STRUKTURNI PODSUSTAV ZA PROJEKT ” Rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica”
DEBO- STRUKTURNI PODSUSTAVI ( INF )
 • ISHOĐENJE IZJAVE O SUKLADNOSTI ZA GRAĐEVINSKI PODSUSTAV PJEŠAĆKOG PRIJELAZA PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE L204 Banova Jaruga-Pčelić u km 54+490 
DEBO – PODSUSTAV VOZILA

 • IZDAVANJE POTVRDE O SUKLADNOSTI LOKOMOTIVE TIPA  Škoda 47E (klasa 230) ZA TVRTKU ŠKODA PARS a.s.
 • IZDVANJE POTVRDE O SUKLADNOSTI ZA DIZEL-HIDRAULIČNU MANEVARSKU LOKOMOTIVU DHL 600-02 ZA TVRTKU CENOZA PROMET d.o.o.
 IZDAVANJE POTVRDE O SUKLADNOSTI ZA DIZEL-HIDRAULIČNU MANEVARSKU LOKOMOTIVU DHL 1000-09 ZA TVRTKU CENOZA PROMET d.o.o.
 • IZDAVANJE POTVRDE O SUKLADNOSTI ZA PODBIJAČICU FRAMAFER za tvrtku CENOZA PROMET d.o.o.

 • IZDAVANJE POTVRDE O SUKLADNOSTI ZA PUTNIČKE VAGONE Viaggio N NOVE GENERACIJE ZA TVRTKU SIEMENS MOBILITY

 IZDAVANJE POTVRDE O SUKLADNOSTI ZA VIŠESUSTAVNU LOKOMOTIVU TRAXX MS3 CC01C VR01.5 ZA TVRTKU BLUE RAILWAY

• Procjena nacionalnih zahtjeva u vezi s ocjenom i certifikacijom modifikacije 6 tipova automobila na rad vuci/guraj za projekt „Railjet nove generacije ( DANI ) – putnički vagoni obitelji Viaggio N“ za tvrtku SIEMENS MOBILITY

 • Procjena nacionalnih zahtjeva u vezi s ocjenom i certificiranjem stroja za nabijanje jednostrukih pragova – ultimate 08-4×4/4s za tvrtku PLASSER & THEURER


NOBO – STRUKTURNI PODSUSTAVI

• ISHOĐENJE IZJAVE O SUKLADNOSTI STRUKTURNIH PODSUSTAVA PREMA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA INTEROPERABILNOSTI (NOBO) ZA PROJEKT „REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI DUGO SELO – KRIŽEVCI”

• ISHOĐENJE IZJAVE ZA ENE STRUKTURNIH PODSUSTAVA ZA PROJEKT ” Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Zabok” ZA TVRTKU       SWIETELSKY d.o.o.

• ISHOĐENJE POTVRDA O SUKLADNOSTI STRUKTURNIH PODSUSTAVA NOBO ISV ENE/PUSS/INF/PRM PREMA NACIONALNIM PRAVILIMA NA IZRAĐENU PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ( IDEJNOG TE GLAVNOG PROJEKTA ) ZA MODERNIZACIJU ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ZAGREB GLAVNI KOLODVOR-HRVATSKI LESKOVAC ZA TVRTKU ŽPD d.d.

• ISHOĐENJE POTVRDA O SUKLADNOSTI STRUKTURNIH PODSUSTAVA NOBO ISV SRT/INF/PRM/CCS PREMA NACIONALNIM PRAVILIMA NA IZRAĐENU PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA MODERNIZACIJU ŽELJEZNIČKE PRUGE KNIN-ZADAR ZA TVRTKU ŽPD d.d.

DEBO – PODSUSTAV VOZILA

 • Potvrda o sukladnosti br. 27-08/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 755
 • Potvrda o sukladnosti br. 17-09/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 761
 • Potvrda o sukladnosti br. 18-10/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 399
 • Potvrda o sukladnosti br. 18-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 561
 • Potvrda o sukladnosti br. 19-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 562
 • Potvrda o sukladnosti br. 20-12/2019 s nacionalnim tehničkim pravilima višesustavne električne lokomotive, tipa Vectron jedinstvene oznake 193 563
 • Potvrda o sukladnosti br. 18-03/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dvosustavne električne lokomotive, tipa TRAXX F160 AC3 jedinstvene oznake 91 80 6187 305-8
 • Potvrda o sukladnosti br. 09-06/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dizel hidraulične lokomotive, tipa VOSSLOH G6 jedinstvene brojčane oznake 98 80 0650 104-9
 • Potvrda o sukladnosti br. 24-08/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima vagona za prijevoz teških tereta serije Uaai, tipa TSW 310-20A, jedinstvene brojčane oznake 83 81 9960 203-1
 • Potvrda o sukladnosti br. 15-10/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima dvosustavne električne lokomotive, tipa TRAXX F160 AC3 jedinstvene oznake 91 80 6187 304-1
 • Potvrda o sukladnosti br. 15-12/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima radiodispečerskog uređaja jedinstvene oznake TRS6000
 • Potvrda o sukladnosti br. 21-12/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima radiodispečerskog uređaja jedinstvene oznake MESA 26
 • Potvrda o sukladnosti br. 23-12/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima radiodispečerskog uređaja jedinstvene oznake MESA 23
 • Potvrda o sukladnosti br. 29-01/2021 s nacionalnim tehničkim pravilima multimodalnog UHF prijemnika s odašiljačem, bazne radio postaje za komunikaciju s radio sustavima vlakova, jedinstvene oznake FESA 2010
 • Potvrda o sukladnosti br. 02-02/2021 s nacionalnim pravilima dvosustavne električne lokomotive, tipa TRAXX F140 AC2, jedinstvene oznake 91 80 6185 691-3
 • Potvrde o sukladnosti (br. 26-07/2021, 17-08/2021, 19-08/2021, 30-08/2021, 04-02/2022, 07-02/2022, 22-03/2022, 24-03/2022) s nacionalnim pravilima dvosustavnih električnih lokomotiva, tipa TRAXX F140 AC2, jedinstvenih oznaka 91 80 6185 673-1, 91 80 6185 681-4, 91 80 6185 684-8, 91 80 6185 676-4, 91 80 6185 716-8, 91 80 6185 717-6, 91 80 6185 690-5, 91 80 6185 680-6, 91 80 6185 677-2
 • Potvrda o sukladnosti br. 28-09/2021 s nacionalnim pravilima radiodispečerskog uređaja jedinstvene oznake VS67
 • Potvrda o sukladnosti br. 14-04/2022 s nacionalnim pravilima četverodijelnog dizel motornog vlaka, tipa L-4433-FLIRT3 DMU, jedinstvene brojčane oznake vagona: Motorni vagon A (MA)-95 79 5 610 015-1, energetski vagon (Power Pack) (E)-95 79 5 610 016-9, putnički vagon (C)-95 79 5 615 015-6, motorni vagon B (MB)-95 79 5 615 016-4
 • Potvrda o sukladnosti br. 01-08/2022 s nacionalnim pravilima četverodijelnog elektro motornog vlaka, tipa L-4431-FLIRT 3 EMU, jedinstvene brojčane oznake vagona: Motorni vagon A (MA)-94 79 6 510 039-1, putnički vagon D-94 79 6 515 039-6, putnički vagon C-94 79 6 515 040-4, motorni vagon B (MB)-94 79 6 510 040-9
 • Izdavanje potvrde o sukladnosti s nacionalnim pravilima željezničkog pružnog vozila tip APV 220 za tvrtku Dalekovod d.d.
 • Izdavanje potvrde o sukladnosti s nacionalnim pravilima željezničkog vozila za posebne namjene – mjerno vozilo za kontaktnu mrežu serije 812 za tvrtku ATM BG d.o.o.
 • Izdavanje potvrde o sukladnosti s nacionalnim pravilima višesustavne električne lokomotive serije TRAXX 188 MS3 za tvrtku BLUE Railway d.o.o.
 • Izdavanje potvrde o sukladnosti s nacionalnim pravilima lokomotive CLASS 742 za tvrtku ČD Cargo Adria a.s.
 • Izdavanje potvrde o sukladnosti s nacionalnim pravilima dizel-hidrauličnog motornog vlaka serije 7122 za tvrtku TSŽV d.o.o.
 • Izdavanje potvrde o sukladnosti s nacionalnim pravilima višesustavne električne lokomotive AC 15/25 kV s dizelskim motoro tip EURODUAL za tvtku BLUE RAILWAY d.o.o.
 • Izdavanje potvrde o sukladnosti s nacionalnim pravilima višesustavne lokomotive Vektron za tvrtku ENNA TRANSPORT d.o.o.
 • Izdavanje potvrde o sukladnosti s nacionalnim pravilima dizel hidraulične lokomotive, tip DHL 600-02 za tvrtku CENOZA d.o.o.
 • Izdavanje potvrde o sukladnosti s nacionalnim pravilima višesustavne lokomotive tip TRAXX MS3 CC01C VR01.5 za tvrtku BLUE RAILWAY d.o.o.
 • Izdavanje potvrde o sukladnosti s nacionalnim pravilima digitalnog radio dispečerskog sustava FUNKWERK DUIC ( RD centrala )

DEBO – STRUKTURNI PODSUSTAVI

 • Potvrda o sukladnosti br. 17-09/2020 s nacionalnim tehničkim pravilima željezničko-cestovnog prijelaza Dolac u km 17+178 i PP-a Hušnjakovo u km 17+084 željezničke pruge R106 Zabok-Krapina-Đurmanec-DG
 • Izjava o sukladnosti ENE i PUSS strukturnih podsustava prema nacionalnim tehničkim pravilima (DeBo) za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT”), za investitore LUR i HŽI
 • Izjava o sukladnosti energetskog strukturnog podsustava prema nacionalnim pravilima za projekt „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište” (POR2CORE-ZCT), izdana od strane imenovanog tijela (DeBo)
 • Izjava o sukladnosti energetskog strukturnog podsustava prema nacionalnim pravilima za projekt „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)“ izdana od strane imenovanog tijela (DeBo)
DEBO- STRUKTURNI PODSUSTAVI ( INF )
 • Izjava o sukladnosti građevinskog podsustava prema nacionalnim pravilima za pješački prijelaz preko željezničke pruge L204 Banova Jaruga-Pčelić u km 54+490

NOBO – STRUKTURNI PODSUSTAVI

 • EZ certifikati o provjeri EEP, PUSS i INF podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (NoBo) za projekt „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT”) kao suradnici INFRACERT TSI
 • EZ certifikat o provjeri infrastrukturnog podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti za projekt „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište” (POR2CORE-ZCT), izdan od strane prijavljenog tijela (NoBo ) kao suradnici INFRACERT TSI
 • EZ certifikati o provjeri elektroenergetskog (EE) podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti ( NoBo ) za projekt “Dogradnja riječke lučke infrastrukture – kontejnerskog terminala Zagreb Gat ( POR2CORE-ZCT )” kao suradnici INFRACERT TSI
 • EZ certifikat o provjeri elektroenergetskog (EE) podsustava prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti ( NoBo) za projekt “„Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Zabok” kao suradnici INFRACERT TSI