INFRACERT d.o.o., ovlašten kao imenovano tijelo (DeBo) za ocjenjivanje sukladnosti PUSS podsustava na vozilu

Ovo nije prvoaprilska šala! S ponosom objavljujemo kako je 23. ožujka 2021. godine u Zagrebu, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo rješenje kojim ovlašćuje INFRACERT d.o.o. za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim pravilima za željeznički strukturni podsustav Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na vozilu, u skladu s člancima 39.do 41. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN, 63/20).