Tvrtka INFRACERT d.o.o. (ovlašteni predstavnik firme Infracert TSI u RH) je osnovana 2017. godine i ima oformljen poslovni ured u Zagrebu, na adresi Zaharova 7, 10000 Zagreb.

Registrirana je za pružanje željezničkih usluga, a prvenstveno za certificiranje željezničkih infrastrukturnih podsustava u postupku ocjenjivanja njihove sukladnosti sa TSI i nacionalnim pravilima.

Od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je dobila ovlaštenje za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti strukturnih podsustava (elektroenergetski, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na vozilu i podsustav vozila).

Kratka PREZENTACIJA TVRTKE se nalazi na LinkedIn profilu tvrtke INFRACERT d.o.o

Matična firma INFRACERT TSI sp. z.o.o. je akreditirana kao prijavljeno tijelo NoBo prema Direktivi (EU) 2016/797 o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji te kao imenovano tijelo DeBo i registrirana je u NANDO bazi pod rednim brojem 2738.

Tvrtka INFRACERT TSI sp. z.o.o. je akreditirana kao inspekcijsko tijelo br. AC 20, od strane Poljskog akreditacijskog centra, u skladu s uredbom (EZ) br. 765/2008 sa svim naknadnim izmjenama. INFRACERT TSI sp. z.o.o. je ujedno i ovlašteni predstavnik švedske firme VANAHEIM AB koja je akreditirana kao NoBo br. 1807 prema normama EN ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 17021 i EN ISO/IEC 17065 te prema njima, unutar svog inspekcijskog tijela, ima uspostavljen sustav upravljanja.

Zajednički imaju dugogodišnje iskustvo u izradi NoBo/DeBo postupaka ocjenjivanja sukladnosti i do sada su ukupno izradile gotovo 1000 postupaka NoBo/DeBo certifikacije u Europi, od čega se 20% odnosi na DeBo postupke certifikacije.

OVLAŠTENI ZASTUPNIK TVRTKE INFRACERT TSI sp.z.o.o.

Ovlašteni smo zastupnik tvrtke INFRACERT TSI sp.z.o.o. u Republici Hrvatskoj i imamo na raspolaganju preko 50 zaposlenih tehničkih stručnjaka za pojedini projekt. Ostali ključni tehnički eksperti, te glavni ocjenitelj i ostali potrebni stručnjaci će se naknadno zapošljavati pri sklapanju poslovnog ugovora. Nastojati ćemo okupiti najbolje stručnjake željezničkog sektora u RH i regije  za pregled i ocjenjivanje svakog od infrastrukturnih podsustava. Za partnere imamo najveće građevinske firme u željezničkom sektoru u cijeloj EU.

VIZIJA

Naša vizija je da INFRACERT d.o.o. postane vodeća institucija za certifikaciju željezničkih podsustava u Hrvatskoj i regiji, a koja primjenom naprednih tehnoloških rješenja u postupku certificiranja i kontrole kvalitete doprinosi razvoju prometne mreže te stvaranju koherentne, interoperabilne i multimodalne prometne mreže s jedinstvenim i visokim tehničkim parametrima u cijeloj EU. Zadovoljstvo i povjerenje naših budućih klijenata, prije svega konzorciji izvođača radova, na izgradnji novih  i modernizaciji postojećih dionica željezničkih pruga, te projektanti predstavlja najveću vrijednost i izazov za nas.

CILJ

Naš cilj je postati pouzdan i profesionalan partner predstavnicima konzorcija ponuditelja za projekte rekonstrukcije postojećih i izgradnje/elektrifikacije novih željezničkih pruga na području RH i regije za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava prema tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI) – NoBo i nacionalnim tehničkim pravilima – DeBo  i to za sve strukturne željezničke podsustave.

USPJEH

Naš dosadašnji uspjeh, rezultat je jasne poslovne vizije, stalnog stručnog usavršavanja i stručnog tehničkog kadra. Korisnicima nudimo isključivo stručnu tehničku podršku kroz usluge savjetovanja i certificikacije.

POSLOVNE AKTIVNOSTI

Prometno-upravljački i signalno sigurnosni podsustav na pruzi:

Građevinski infrastrukturni podsustav:

  • Ivan Ribarić, ing. aedif.
  • Matija Komadina, mag. ing. aedif.
  • Žaneta Ostojić Barjaktarević, mag.ing. aedif.

Upravljanje kvalitetom poslovanja:

  • Milivoj Mandić, direktor certifikacije
  • Marina Hercezi, koordinator poslovnih aktivnosti / Predstavnik kvalitete

Iz gore navedenih razloga smatramo kako smo pouzdan i profesionalan odabir za provedbu postupka EZ provjere sukladnosti željezničkih infrastrukturnih podsustava s tehničkim specifikacijama interoperabilnosti kao i provjeru sukladnosti s nacionalnim pravilima, te da zajedničkom suradnjom možemo značajno doprinijeti poboljšanju interoperabilnosti infrastrukturnih željezničkih podsustava u RH i šire.