Tvrtka INFRACERT d.o.o. (ovlašteni predstavnik firme Infracert TSI u RH) je osnovana 2017. godine i ima oformljen poslovni ured u Zagrebu, na adresi Zaharova 7, 10000 Zagreb.

Registrirana je za pružanje željezničkih usluga, a prvenstveno za certificiranje željezničkih infrastrukturnih podsustava u postupku ocjenjivanja njihove sukladnosti sa TSI i nacionalnim pravilima.

Od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je dobila ovlaštenje za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti strukturnih podsustava (elektroenergetski, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na vozilu i podsustav vozila).

Kratka PREZENTACIJA TVRTKE se nalazi na LinkedIn profilu tvrtke INFRACERT d.o.o

Matična firma INFRACERT TSI sp. z.o.o. je akreditirana kao prijavljeno tijelo NoBo prema Direktivi (EU) 2016/797 o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji te kao imenovano tijelo DeBo i registrirana je u NANDO bazi pod rednim brojem 2738.

Tvrtka INFRACERT TSI sp. z.o.o. je akreditirana kao inspekcijsko tijelo br. AC 20, od strane Poljskog akreditacijskog centra, u skladu s uredbom (EZ) br. 765/2008 sa svim naknadnim izmjenama. INFRACERT TSI sp. z.o.o. je ujedno i ovlašteni predstavnik švedske firme VANAHEIM AB koja je akreditirana kao NoBo br. 1807 prema normama EN ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 17021 i EN ISO/IEC 17065 te prema njima, unutar svog inspekcijskog tijela, ima uspostavljen sustav upravljanja.

Zajednički imaju dugogodišnje iskustvo u izradi NoBo/DeBo postupaka ocjenjivanja sukladnosti i do sada su ukupno izradile gotovo 1000 postupaka NoBo/DeBo certifikacije u Europi, od čega se 20% odnosi na DeBo postupke certifikacije.

MATIČNA FIRMA

Matična firma INFRACERT TSI sp.zo.o. ima na raspolaganju preko 50 zaposlenih tehničkih stručnjaka na raspolaganju za pojedini projekt. Ostali ključni tehnički eksperti, te glavni ocjenitelj i ostali potrebni stručnjaci će se naknadno zapošljavati pri sklapanju poslovnog ugovora. Nastojati ćemo okupiti najbolje stručnjake željezničkog sektora u RH i regije  za pregled i ocjenjivanje svakog od infrastrukturnih podsustava. Za partnere imamo najveće građevinske firme u željezničkom sektoru u cijeloj EU.

VIZIJA

Naša vizija je primijeniti višegodišnje iskustvo i stručna znanja firme INFRACERT TSI na potpunoj primjeni interoperabilnosti željezničkog sustava u RH i u regiji. Poznavajući važnost željeznice u ukupnom prometnom sustavu u potpunosti ćemo podržavati primjenu tehničkih specifikacija za interoperabilnost (TSI) koje su usvojene u skladu s Direktivom (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u EU. Želimo da buduće novoizgrađene željezničke pruge u regiji  budu prije svega sigurne za odvijanje prometa u kojima su primijenjene najsuvremenije tehnologije. Zadovoljstvo i povjerenje naših budućih klijenata, prije svega konzorciji izvođača radova, na izgradnji novih  i modernizaciji postojećih dionica željezničkih pruga, te projektanti predstavlja najveću vrijednost i izazov za nas.

CILJ

Naš cilj je postati pouzdan i profesionalan partner predstavnicima konzorcija ponuditelja za projekte rekonstrukcije postojećih i izgradnje/elektrifikacije novih željezničkih pruga na području RH i regije za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava prema tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI) – NoBo i nacionalnim tehničkim pravilima – DeBo  i to za sve strukturne željezničke podsustave.

USPJEH

Naš dosadašnji uspjeh, rezultat je jasne poslovne vizije, stalnog stručnog usavršavanja i stručnog tehničkog kadra. Korisnicima nudimo isključivo stručnu tehničku podršku kroz usluge savjetovanja i certificikacije.

POSLOVNE AKTIVNOSTI

Prometno-upravljački i signalno sigurnosni podsustav na pruzi:

Upravljanje kvalitetom poslovanja:

  • Milivoj Mandić, direktor certifikacije
  • Darko Bošnjak, predstavnik kvalitete
  • Marina Hercezi, koordinator poslovnih aktivnosti

Iz gore navedenih razloga smatramo kako smo pouzdan i profesionalan odabir za provedbu postupka EZ provjere sukladnosti željezničkih infrastrukturnih podsustava s tehničkim specifikacijama interoperabilnosti kao i provjeru sukladnosti s nacionalnim pravilima, te da zajedničkom suradnjom možemo značajno doprinijeti poboljšanju interoperabilnosti infrastrukturnih željezničkih podsustava u RH i šire.