NAŠE USLUGE

IMENOVANO TIJELO – DEBO

Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/I -341 – 01/19-01/6; URBROJ: 530-08-2-1-1-19-5) od 28. svibnja 2019. i rješenjem od 23. ožujka 2021. godine (KLASA: UP/I -341 – 01/21-01/3; URBROJ: 530-08-2-1-1-21-2), trgovačko društvo INFRACERT d.o.o. iz Zagreba, Zaharova 7, OIB: 87957501835 ovlašćuje se za imenovano tijelo (engl. Designated Body – DeBo) odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti strukturnih podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima:

  • Elektroenergetski podsustav
  • Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi
  • Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na vozilu
  • Podsustav vozila
  • Građevinski podsustav

PRIJAVLJENO TIJELO -  NOBO

Infracert d.o.o. ima status prijavljenog tijela (NB 3014 ) prema Europskoj Direktivi (EU) 2016/797 i nudi uslugu izrade EC izjave o sukladnosti prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti za sljedeće strukturne podsustave:

  • Građevinski podsustav (prema TSI INF 1299/2014, TSI SRT 1303/2014 i TSI PRM 1300/2014)
  • Elektroenergetski podsustav (prema TSI ENE 1301/2014)
  • Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav (prema TSI CCS 2023/1695)

ZANIMA VAS VIŠE O NAŠIM USLUGAMA?

NAŠI PARTNERI

Naši poslovni partneri s kojima smo sklopili ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji su: