099 351 1388 | ured@infracert.com | www.infracert.com

NAŠE USLUGE

IMENOVANO TIJELO – DEBO

Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/1 -341 – 01/19-01/6; URBROJ: 530-08-2-1-1-19-5) od 28. svibnja 2019. godine trgovačko društvo INFRACERT d.o.o. iz Zagreba, Zaharova 7, OIB: 87957501835 ovlašćuje se za imenovano tijelo (engl. Designated Body – DeBo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima u skladu s postupkom “EZ” provjere podsustava za strukturne podsustave:

  • elektroenergetski podsustav,
  • prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi
  • podsustav vozila.

PRIJAVLJENO TIJELO -  NOBO

Infracert d.o.o. kao ovlašteni predstavnik firme INFRACERT TSI sp.zo.o. koja ima status prijavljenog tijela (NB 2738) prema Europskoj Direktivi br. 2008/57/EC nudi uslugu izrade EC izjave o sukladnosti prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti za sljedeće strukturne podsustave:

  • Građevinski podsustav (prema TSI INF 1299/2014, TSI SRT 1303/2014 i TSI PRM 1300/2014)
  • Elektroenergetski podsustav (prema TSI ENE 1301/2014)
  • Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav (prema TSI CCS 2016/919)
  • Podsustav vozila ( prema TSI LOC&PAS 1302/2014)

PROJEKTIRANJE

Izrada idejnih rješenja i elektroenergetski proračun napajanja stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče na razini idejnog rješenja u sklopu studije izvodljivosti za modernizaciju pojedine dionice željezničke pruge.

ZANIMA VAS VIŠE O NAŠIM USLUGAMA?

NAŠI PARTNERI

Naši poslovni partneri s kojima smo sklopili ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji su:

hrHR
en_USEN hrHR