Izdana prva potvrda o sukladnosti četverodijelnog dizel motornog vlaka u Hrvatskoj

Dana 12.04.2022. godine izvršena je pokusna vožnja četverodijelnog dizel motornog vlaka, tipa L-4433-FLIRT3 DMU, proizvođača Stadler, na relaciji Zagreb Glavni kolodvor – Okučani u oba smjera, te tijekom pokusne vožnje nisu zabilježeni utjecaji na ispravan rad signalno sigurnosnih uređaja. Sukladno navedenom, INFRACERT d.o.o. je 14. 04. 2022. izdao potvrdu o sukladnosti četverodijelnog dizel motornog vlaka, tipa L-4433-FLIRT3 DMU, jedinstvene brojčane oznake vagona: Motorni vagon A (MA)-95 79 5 610 015-1, energetski vagon (Power Pack) (E)-95 79 5 610 016-9, putnički vagon (C)-95 79 5 615 015-6, motorni vagon B (MB)-95 79 5 615 016-4.