INFRACERT d.o.o. prva tvrtka u RH koja je dobila akreditaciju u području željezničke interoperabilnosti prema standardu HRN EN ISO/IEC 17065:2013